PGS. TS. Nông Văn Hải

27/11/2012 | 17:49

 

PGS.TS. Nông Văn Hải
Nghiên cứu viên cao cấp

Email: vhnong@igr.ac.vn
 
Quá trình đào tạo và công tác:
 • 1970-1976:  Diplôm sinh học (Hoá sinh học), Đại học Tổng hợp Kisinhốp, Liên Xô
 • 1976- nay: Nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính (1999) và nghiên cứu viên cao cấp (2009) thuộc Viện Khoa học Việt Nam, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
 • 1978-1980: Thực tập sinh, Viện HLKH Ukraina, Kiép, Liên Xô
 • 1986-1989: Nghiên cứu sinh (TS. Sinh học phân tử), Viện Di truyền và Nghiên cứu cây trồng Trung ương VHLKH CHDC Đức, Gatersleben, CHDC Đức
 • 1990-1992: Thực tập sau TS (Postdoc), Phòng thí nghiệm Công nghệ gen, Viện Nghiên cứu lương thực Quốc gia, Tsukuba, Nhật Bản
 • 1992-1994: Nghiên cứu viên, Trưởng nhóm nghiên cứu, Khoa Sinh học tế bào phân tử, Viện Di truyền thực vật và Nghiên cứu cây trồng, Gatersleben, CHLB Đức
 • 1996-1998, 2000, 2001, 2002: Công tác viên khoa học, Phòng thí nghiệm Công nghệ gen, Viện Nghiên cứu lương thực Quốc gia, Tsukuba, Nhật Bản
 • 1996-2012: Trưởng phòng Công nghệ ADN Ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2003-2008: Phụ trách Phòng thí nghiệm trong điểm Công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2008-2012: Giám đốc Phòng thí nghiệm trong điểm Công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2003 - nay: Phó Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ sinh học
 • 2004: Được phong chức danh PGS
 • 2006-2012: Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Từ tháng 8/2012- nay: Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiêm Trưởng phòng Hệ gen học người
 • Từ 2003 - nay: Uỷ viên HĐKH Ngành Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Từ 2007-nay: Uỷ viên HĐKH Ngành Sinh học ĐHQG Hà Nội
 • 2011- 2015: Uỷ viên BCN Chương trình KHCN cấp nhà nước 33/11-15
 • 2009-2014: Uỷ viện Hội đồng Tư vấn, Hội Công nghệ Sinh học Châu Á; Uỷ viên Hội đồng An toàn sinh học Quốc gia (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) và cấp bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Uỷ viên BCH Trung ương Hội Sinh học, Hội Công nghệ sinh học Việt Nam
 • Nhiều năm là giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia HN, Đại học Bách khoa HN, Đại học Thái Nguyên, Đại học Nông nghiệp HN, Viện Khoa học Lâm nghiệp VN, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật;  hướng dẫn nhiều NCS, HVCH, SV làm luạn án, luận văn và khoá luận tốt nghiệp
 • Công trình công bố: Đồng tác giả 1 Patent Đức, trên 20 bài báo tạp chí quốc tế ISI và trên 100 công trình trong nước
   

Thông báo Seminar khoa học về Barcoding và Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen

09/03/2018 17:10
 
Hình ảnh
Liên kết