Phòng Quản lý tổng hợp

 

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Đăng Tôn - Trưởng phòng 
Lê Thị Nguyên Bình - Phó Trưởng phòng
Phụ trách đào tạo và hợp tác quốc tế

 

Ngô Thị Thảo - Kế toán trưởng


 
Hà Ngọc Anh- Hành chính- Văn thư
Vũ Thị Hồng Nhung - Kế toán viên
Nguyễn Như Quỳnh- Kế toán viên
   
   
Các thành viên cũ  
Phan Thị Lan Anh - Phụ trách kế toán
 
Đồng Thị Thu Trang - Kế toán viên
 
Hoàng Trung Thành - Lái xe


Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết