Tổ Hệ gen học miễn dịch

08/08/2017 | 11:38

GIỚI THIỆU


Tổ Hệ gen học miễn dịch có chức năng- nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen miễn dịch học, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế về hệ gen miễn dịch học và các lĩnh vực khác có liên quan.

 

CÁC THÀNH VIÊN
TS. Nguyễn Thị Xuân
Tổ trưởng
Email: 
xuannt@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • Từ 1994 đến 1998: Cử nhân sinh học, Trường Đại học Sư Phạm Hà nội
 • Từ 1998 đến 2002: Cử nhân ngoại ngữ (tiếng anh), Trường Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ, Hà nội
 • Từ 2003 đến 2006: Chứng chỉ Diploma Equivalent, chuyên ngành bệnh phân tử, Đại học Tuebingen, CHLB Đức
 • Từ 9/2006 -11/2009: Tiến sỹ, chuyên ngành Miễn dịch phân tử, Đại học Tuebingen, CHLB Đức
 • 11/2009 - 03/ 2010: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), chuyên ngành Miễn dịch phân tử, Đại học Tuebingen, CHLB Đức
 • 04/2010 - 02/ 2013: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), chuyên ngành Miễn dịch bệnh phân tử, Đại học Y Magdeburg, CHLB Đức
 • 4/2013- nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 09/2014 - 06/2017: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 06/2017-nay: Tổ trưởng tổ hệ gen học miễn dịch, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamThS. Phí Thị Thu Trang
Nghiên cứu viên
Email: trangphi@igr.ac.vn
     Quá trình đào tạo và công tác
 • 2007 – 2011:  kỹ sư công nghệ sinh học, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
 • 11/2011- 9/2012 nghiên cứu viên, Phòng Công nghệ ADN ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2012-2014: Học viên cao học, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp đào tạo với Đại học Thái Nguyên.
 • 09/2012 – 06/2017: nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 06/2017-nay: Nghiên cứu viên, Tổ hệ gen học miễn dịch, Viện Nghiên cứu hệ gen
 KS.Bùi Kiều Trang
Nghiên cứu viên
Email: 
trangbui1295@gmail.com
Quá trình đào tạo và công tác
 • 2013 – 2017: Kỹ sư công nghệ sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
 • 08/2017 – nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam


ThS. Trần Phương Thảo
Nghiên cứu viên

Email: tpthao@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác
 • 2006: Tốt nghiệp Đại học. Trường Đại học mở Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ sinh học.
 • 2009: Thạc sỹ. Trường Đại học Yuanze, Chungli, Đài Loan, chuyên ngành Hóa sinh.
 • 2011 – 8/2012: Phòng Vi sinh vật đất, Viện Công nghệ sinh học.
 • 9/2012 -  6/2017: Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen.


 

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết