Đào tạo

27/11/2012 | 18:12

 

Viện Nghiên cứu hệ gen đã và đang tiếp tục hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học và thực tập sinh của Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội I, Đại học Thái Nguyên, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật…
Các cán bộ của Viện đã và đang tham gia giảng dạy một số môn học như: Sinh học phân tử, Công nghệ gen, Sinh học hiện đại, An toàn sinh học, Công nghệ sinh học nano…cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu hệ gen còn tổ chức các seminar chuyên đề, tham gia đào tạo và huấn luyện về các kỹ thuật phòng thí nghiệm cho các cán bộ thuộc các trường, viện khác.

Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết