thong-diep-cua-vien-truong-dau-tien

Thông điệp của Viện trưởng đầu tiên

Ngày nay, nghiên cứu cấu trúc và chức năng tổng thể của toàn bộ các gen (hệ gen, bộ gen, genome) của một cơ thể sống, từ sinh vật đơn giản nhất đến phức tạp nhất (người), là một hướng chuyên sâu khoa học công nghệ, được quan tâm cao độ và có tầm quan trọng đặc biệt ở phạm vi toàn cầu. Đây là các nghiên cứu cơ bản, có tính đột phá, tạo cơ sở khoa học toàn diện cho đổi mới công nghệ và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.Khoa học hệ gen (Genome Science) hay Nghiên cứu hệ gen (Genome Research), còn gọi là Hệ gen học (Genomics), là hướng nghiên cứu phát triển rất nhanh, không những ở các nền kinh tế hàng đầu, mà còn ở các nước đang phát triển.

chuc-nang-nhiem-vu

Chức năng - Nhiệm vụ

26/11/2012 | 17:01

Viện Nghiên cứu hệ gen có chức năng nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ mới về hệ gen người và các sinh vật khác

lich-su-hinh-thanh

Lịch sử hình thành

22/02/2013 | 10:46

Ngày 6/8/2012, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định số 1040/QĐ-KHCNVN về việc thành lập Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
Ngày 10/8/2012, PGS.TS. Nông Văn Hải được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen. Từ tháng 9/2012, Viện Nghiên cứu hệ gen chính thức đi vào hoạt động. 
Ngày 19/2/2013, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam GS. TS. Châu Văn Minh đã ký Quyết định chuyển đổi tổ chức Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó quy định rõ Viện Nghiên cứu hệ gen là tổ chức khoa học công nghệ công lập, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

tam-nhin

Tầm nhìn

 Định hướng phát triển của Viện Nghiên cứu hệ gen từ nay đến năm 2030

Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết