Vu Phuong Nhung gia nhập đội nghiên cứu của IGR vào 20.4.2013 sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ ở Đại học  Gachon, Hàn Quốc.