Từ ngày 29/5/2013 đến ngày 28/8/2013, Thạc sỹ Vũ Phương Nhung đã có thời gian làm việc tại Khoa Dược Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc

Lĩnh vực nghiên cứu là xác định hoạt tính chống ung thư của các hợp chất được phân lập từ một số loài cây thuốc Việt Nam.