Vừa qua, PGS.TS. Nông Văn Hải đã được cử làm thành viên Ban Biên tập của 2 Chuyên san thuộc Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đó là các Chuyên san:
1. Khoa học Sự sống
2. Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano
Đây là các Chuyên san công bố các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực nói trên có nội dung khoa học mới và chưa gửi đăng ở bất cứ tạp chí nào.
Xem thông tin:
http://js.vnu.edu.vn/tckh/journal/?2020/Khoa-hoc-Su-song.htm
http://js.vnu.edu.vn/tckh/journal/?1974/Va%CC%A3t-lie%CC%A3u-Tien-tie%CC%81n-va%CC%80-Cong-nghe%CC%A3-Nano.htm