Ngày 22/9/2017, HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ NGHIÊN CỨU HỆ GEN: TỪ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN ĐẾN ỨNG DỤNG đã được tổ chức và diễn ra rất thành công.
Hội nghị đã được đón tiếp các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu hệ gen đến từ Nhật Bản, Hoa kỳ,CHLB Đức, Hàn Quốc, Pháp…,  cùng với sự tham gia của trên 100 đại biểu là các giáo sư, tiến sỹ và các đồng nghiệp từ các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện trong nước và quốc tế. Tại Hội nghị,  các báo cáo khoa học trong và ngoài nước đã được trình bầy, các nhà khoa học đã thảo luận, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu mới về hệ gen học người và các sinh vật đặc hữu trên thế giới và ở Việt Nam; thảo luận các xu hướng phát triển về hệ gen học.

Một số hình ảnh tại hội nghị

GS.TS. Yusuke Nakamura, ĐH Chicago, Illinois, Hoa Kỳ


GS.TS.Mark Stoneking, Viện Max Planck về Nhân chủng học tiến hóa, CHLB Đức


GS.TS.Kei Yura, ĐH Ochanomizu, Nhật Bản


GS.TS. Jeung Eui Bae, ĐH Chungbuk, Hàn Quốc


PGS.TS. Akihiro Fujimoto, ĐH Kyoto, Nhật Bản


PGS.TS. Atsushi Ogura, Viện Nghiên cứu Sinh học và Công nghệ Nagahama, Nhật Bản