Từ tháng 6 đến tháng 9/2017,  TS. Nguyễn Thùy Dương, trưởng phòng Hệ gen học người và TS. Nguyễn Đăng Tôn, trưởng phòng Phân tích hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen đã có  chuyến công tác tại Viện Max Planck về  Nhân chủng học tiến hóa , Leipzig , Đức

Trong chuyến công tác này, TS. Dương và TS. Tôn đã thực hiện các nghiên cứu :

  • Kiểm tra chéo kết quả đọc trình tự toàn bộ hệ gen và nhiễm sắc thể Y tại Viện Max Planck về Nhân chủng học tiến hóa, Lepzig, CHLB Đức
  • Giải trình tự toàn bộ hệ gen của 3 cá thể và giải trình tự một phần nhiễm sắc thể Y của 50 cá thể trên hệ thống máy giải trình tự thế hệ mới Illumina HiSeq2000/2500.