Ngày 06/12/2017, CN.Nguyễn Văn Tụng, cán bộ nghiên cứu phòng Hệ gen học chức năng đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành công nghệ nano sinh học tại trường Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội với đề tài: “Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa Cytochrome P450 từ DNA metagenome suối nước nóng Bình Châu”