Từ ngày 13 – 27/11/2017, CN.Nguyễn Văn Tụng, cán bộ nghiên cứu phòng Hệ gen học chức năng được cử đi công tác tại Viện Nghiên cứu Công nghệ và Khoa học Sinh học Nagahama – Nhật bản với mục đích học tập phương pháp lắp ráp, phân tích dữ liệu transcriptome