Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017, TS. Kim Thị Phương Oanh và TS. Lê Thị Nguyên Bình, Phòng Hệ gen học  môi trường, Viện Nghiên cứu hệ gen đã có chuyến công tác tại Nhật Bản trong khuôn khổ đề tài hợp tác quốc tế JSPS-VAST “Phân tích metagenomic nhằm xác định virus gây bệnh sưng vòi trên tu hài (Lutraria phylippinarum) nuôi tại Việt Nam”

Trong chuyến công tác này, TS. Oanh và TS. Bình đã trao đổi và thảo luận hợp tác khoa học  với các Giáo sư ở ĐH Ochanomizu-Tokyo, Viện Nghiên cứu CN và KH Sinh học Nagahama và  Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa, Nhật Bản