Trong khuôn khổ đề tài hợp tác quốc tế VAST-JSPS (Chủ nhiệm ĐT: TS. Kim Thị Phương Oanh, ), một lớp đào tạo về phân tích tin sinh học sẽ được tổ chức tại Viện Nghiên cứu hệ Gen.

Thời gian: Thứ 6, ngày 2/3/2018 (cả sáng và chiều)
* Địa điểm: Nhà A17
* Giảng viên: GS. Kei Yura (Trường Đại học Ochanomizu, Nhật Bản)       
 Trợ giảng: Mr. Shun Kodate ( Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản)
                  Mr. Yuki Kagaya  ( Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản)
                  Mr. Hiroaki Imoda (Trường Đại học Nagahama-Bio, Nhật Bản)
* Nội dung khóa học: Phân tích Genome, Transcriptome, Comparative modelling of Protein
* Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh