Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, GS. Wolfgang Schumann, Đại học Bayreuth, Bayreuth, CHLB Đức có buổi thăm và làm việc với PGS. TS. Nông Văn Hải và seminar tại Viện Nghiên cứu hệ gen.

Nội dung: Hệ vi sinh vật ở người (Human Microbiome)
Thời gian: bắt đầu từ 14h30 – 16h00, ngày 24/04/2018
Địa điểm: Tầng 3, Nhà A17, Viện Nghiên cứu hệ gen

Cùng làm việc với GS. Wolfgang Schumann có PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng, Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh

Rất mong các anh, chị, em quan tâm đến dự./.