Viện Nghiên cứu hệ gen cần tuyển 01 lái xe

Yêu cầu:
– Có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu của lái xe
– Có văn bằng/ chứng chỉ phù hợp

Chế độ: được hưởng chế độ theo Nghị định 68 (Hợp đồng 68) của Chính phủ.