Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 06/11/2018, TS. Kim Thị Phương Oanh TS. Lê Thị Nguyên Bình và ThS. Nguyễn Hoàng Vũ,  Phòng Hệ gen học  môi trường, Viện Nghiên cứu hệ gen đã có chuyến công tác tại Nhật Bản trong khuôn khổ đề tài hợp tác quốc tế JSPS-VAST “Phân tích metagenomic nhằm xác định virus gây bệnh sưng vòi trên tu hài (Lutraria phylippinarum) nuôi tại Việt Nam”.

Trong chuyến công tác này, các cán bộ Phòng Hệ gen học môi trường đã tham quan Tohoku Medical Megabank Organization ( ToMMo) tại Đại học Tohoku, trao đổi và thảo luận hợp tác khoa học với các Giáo sư ở ĐH Ochanomizu-Tokyo, ĐH Tohoku và  Viện Nghiên cứu CN và KH Sinh học Nagahama.