Phòng Đa dạng sinh học hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng cán bộ hợp đồng nghiên cứu. Ứng viên đã tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, hoặc tiến sỹ thuộc các chuyên ngành liên quan như: Sinh học phân tử, Hóa sinh học, Di truyền học, Sinh học thực nghiệm, Công nghệ sinh học, Tin sinh học.

Thông tin chi tiết liên lạc:
TS. Lê Thị Thu Hiền, Phòng 602, Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội;
Email: hienlethu1720@gmail.com