Được sự đồng ý của lãnh đạo Viện Nghiên cứu hệ gen, Công ty TNHH MTV Sinh Hóa Phù Sa (PHUSA Biochem) tổ chức buổi seminar: “Hóa DNA và SHPT tại PHUSA Biochem: Thành tựu, Định hướng phát triển và Hợp tác”
– Thời gian: bắt đầu từ 9:00 AM, thứ sáu ngày 15/11/2019
– Địa điểm, Phòng họp tầng 3, nhà A17, Viện Nghiên cứu hệ gen
Tại buổi seminar, công ty giới thiệu máy PCR, điện di và chụp ảnh điện di được sản xuất tại PHUSA Biochem. Tham khảo thông tin về công ty tại https://www.phusabiochem.com/vi/.html
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm tham dự.