Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao đề tài “Nghiên cứu đa hình nucleotide đơn (SNP) của một số gen liên quan đến bệnh gút ở người Việt Nam” cho Viện Nghiên cứu hệ gen chủ trì, do TS. Nguyễn Thùy Dương làm Chủ nhiệm trong giai đoạn 2017-2018. Sau 2 năm thực hiện, đề tài đã tiến hành khảo sát và đánh giá tổng cộng 521 mẫu bệnh nhân gút và người khỏe mạnh được thu thập tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dựa trên những kết quả nghiên cứu thu được, đề tài đã xây dựng được quy trình đánh giá nguy cơ mắc bệnh gút ở người Việt thông qua xác định kiểu gen đa hình ABCG2 rs72552713 Trong đó, kết quả xác định kiểu gen sẽ được kết hợp với kết quả khám sức khoẻ tổng quát, đặc biệt các chỉ số lâm sàng như acid uric máu, acid uric niệu, bạch cầu, trước khi đưa ra các kết luận đánh giá nguy cơ mắc bệnh gút và tư vấn điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống của bệnh nhân, giúp phòng tránh và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh gút.

Các kết quả của đề tài đã được công bố trong một bài báo quốc tế trên tạp chí Medicina thuộc danh mục SCI-E và một bài báo trong nước trên tạp chí Công nghệ Sinh học.

Ngày 09/05/2019, đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá nghiệm thu, xếp loại xuất sắc.