Ngày 02/10/2019, kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam đã có phóng sự giới thiệu về Viện Nghiên cứu hệ gen. Trong phóng sự  , các nhà khoa học của Viện đã chia sẻ những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng việc giải trình tự hệ gen người Việt Nam và các lĩnh vực khác, cũng như tiềm năng ứng dụng to lớn của nghiên cứu hệ gen vào đời sống.