Tháng 8/2019, các Giáo sư đến từ ĐH Ochanomizu-Tokyo, Viện Nghiên cứu CN và KH Sinh học Nagahama đã đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Hệ gen . Nhân dịp này, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Omics Technology In Aquaculture” trong khuôn khổ đề tài Hợp tác quốc tế VAST-JSPS do TS. Kim Thị Phương Oanh làm chủ nhiệm. Tại hội thảo, ngoài sự tham gia các cán bộ Viện Nghiên cứu hệ gen và các khách mời  từ Nhật Bản còn có sự tham gia của các nhà khoa học từ Đại học Việt Nhật, Viện Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu và nuôi trồng Thủy sản 2.