Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển 01 – 02 vị trí nghiên cứu viên trẻ.

1. Yêu cầu: Tốt nghiệp Cử nhân/Kĩ sư/Thạc sĩ/Tiến sĩ về Sinh học phân tử, Di truyền học, Hệ gen học hoặc lĩnh vực liên quan.

2. Ưu tiên các ứng viên học trong nước, hệ đào tạo bằng tiếng Anh, có tiếng Anh tốt; hoặc đã có thời gian học tập/ nghiên cứu ở nước ngoài; say mê trong nghiên cứu khoa học; có kinh nghiệm viết báo và công bố quốc tế; tuổi không quá 35; cam kết gắn bó với công việc của Phòng (nghiên cứu hệ gen quần thể người Việt Nam; hệ gen học các bệnh di truyền ở người…) ít nhất từ 03 năm trở lên và có thể gắn bó lâu dài.

3. Liên hệ: Ứng viên gửi CV theo một trong những địa chỉ sau:

– TS. Nguyễn Thùy Dương: tdnguyen@igr.ac.vn, tdnguyen3000@googlemail.com

– GS.TS. Nông Văn Hải: vhnong@igr.ac.vn, vhnong1@gmail.com