Viện Nghiên cứu hệ gen kết hợp với Học Viện Khoa học và Công nghệ tuyển sinh đợt 1 năm 2020 như sau:

– NCS thông thường

– NCS chất lượng quốc tế

– NCS xuất sắc

– Dự bị NCS

– Học viên cao học.

Chi tiết xin xem tại: http://gust.edu.vn/vn