Viện Nghiên cứu hệ gen kết hợp với Học Viện Khoa học và Công nghệ tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2021 như sau:
I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
– Đào tạo trình độ Tiến sĩ chương trình thông thường (gọi tắt là Đào tạo trình độ Tiến sĩ)
– Đào tạo trình độ Tiến sĩ chương trình chất lượng Quốc tế (gọi tắt là Đào tạo trình độ Tiến sĩ chất lượng Quốc tế), khi tham gia chương trình NCS có cơ hội được nhận khoản Hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh xuất sắc dự kiến với giá trị 65 triệu đồng.
II. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:
Có 48 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ và 39 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ chất lượng Quốc tế (Phụ lục 1-TS).
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
– Hệ tập trung: Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm, có bằng đại học là 4 năm
– Hệ không tập trung: Đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm, có bằng đại học là 5 năm
Xem thông tin chi tiết tại đây
Tải các mẫu văn bản dùng cho xét tuyển trình độ Tiến sĩ tại đây