Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) thông báo xét tuyển hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh xuất sắc đợt 2 năm 2021, mỗi NCS xuất sắc dự kiến được nhận hỗ trợ 65 triệu đồng/NCS/năm, các yêu cầu cụ thể như sau:
1. Chuyên ngành đào tạo:
Các chuyên ngành thuộc 05 lĩnh vực gồm: Hóa học; Vật lý; Khoa học sự sống; Khoa học Trái Đất, Khoa học Biển,
2. Số lượng chỉ tiêu năm 2021
Đợt 2 năm 2021 xét tuyển 20 chỉ tiêu của 05 lĩnh vực nêu trên
3. Tiêu chí lựa chọn nghiên cứu sinh xuất sắc
3.1. Tiêu chí chung
Tính đến thời điểm nộp đơn, nghiên cứu sinh phải:
– Hoàn thành việc học tập các học phần bổ sung (nếu có), học phần bắt buộc, học phần tự chọn và đã bảo vệ thành công các chuyên để tiến sĩ, tiểu luận tổng quan.
– Đã đăng hoặc được chấp nhận đăng ít nhất 01 bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục SCI-E.
– Thời hạn đào tạo chính thức của nghiên cứu còn ít nhất 12 tháng (thời hạn ghi trong Quyết định công nhận nghiên cứu sinh). Không xem xét lựa chọn các nghiên cứu sinh gia hạn thời gian đào tạo
– Triển khai nội dung của luận án đúng tiến độ đề ra.
3.2. Tiêu chỉ riêng
Áp dụng trong trường hợp số lượng nghiên cứu sinh đủ các điều kiện xét chọn nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển trong Thông báo, Hội đồng xét tuyển sẽ sử dụng tiêu chí số lượng, chất lượng và vị trí tác giả để xếp thứ tự ứng viên (chi tiết xem tại Cổng thông tin điện tử của Học viện)
3.3. Các nghiên cứu sinh được xét chọn
Các nghiên cứu sinh đã được tuyển sinh từ năm 2019 đến tùy thuộc Chương trình nghiên cứu sinh chất lượng Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN.