Phân tích sự đa dạng di truyền và tác động của gen Insulin-like growth factor 1 (IGF1) và Insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) lên tính trạng sinh trưởng của cá tra nuôi (Pangasianodon hypophthalmus). Kết quả đã chỉ ra các chỉ thị phân tử tiềm năng hỗ trợ chọn lọc tính trạng sinh trưởng của cá tra nuôi gồm: 2 SNP IGF1:13680 A>T, IGF1R:13357 T>C và tổ hợp kiểu gen AA/TT tạo nên từ 2 SNP này.
Kết quả của nghiên cứu được công bố tại:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848621002040