2016

Quốc tế

 1. Nguyen Thi Xuan, Nguyen Huy Hoang, Vu Phuong Nhung, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Hai Ha, Nong Van Hai (2016).Regulation of dendritic cell function by insulin/IGF-1 /PI3K/Akt signaling through klotho expression. Journal of Receptors and Signal Transduction (3):1-7.DOI: 10.1080/10799893.2016.1247862
 2. Kondreddy Eswar Reddy, Ha Thi Thu, Mi Soon Yoo, Mummadireddy Ramya, Bheemireddy Anjana Reddy, Nguyen Thi Kim Lien, Nuyen Thi Phuong Trang, Bui Thi Thuy Duong, Hyun Jeong Lee, Seung Won Kang, Dong Van Quyen (2016). Comparative genomic analysis for genetic variation in sacbrood virus of Apis cerana and Apis mellifera honeybees from different regions of Vietnam. Journal of Insect Science,Vol 17, 5: 101-107
 3. Hieu X. Cao, Wenqin Wang, Hien T. T. Le,  Giang T. H. Vu (2016).The Power of CRISPR-Cas9-Induced Genome Editing to Speed Up Plant Breeding.Int J Genomics. 2016:5078796.
 4. Nguyen Huy Hoang , Antje Eiden-Plach , Frank Hannemann , Ewa Malunowicz , Michaela Hartmann Stefan Wudy , Rita Bernhardt R (2016).Phenotypic, metabolic, and molecular genetic characterization of six patients with congenital adrenal hyperplasia caused by novel mutations in the CYP11B1 gene. J Steroid Biochem Mol Biol.(155)126-34.
 5. Nguyen Thi Xuan, Phi Thi Thu Trang, Nguyen Van Phong, Nguyen Linh Toan, Do Minh Trung, Nguyen Duy Bac, Viet Linh Nguyen, Nguyen Huy Hoang, Nong Van Hai (2016). Klotho sensitive regulation of dendritic cell functions by vitamin E. Biological Research (In press).
 6. Huynh Thi Thu Hue, Duong Thi Thu Ha,  Nong Van Hai,  Le Thi Thu Hien (2016). Isolation and characterization of the 4-coumarate:coenzyme A ligase (4CL1) promoter from Eucalyptus camaldulensis. Physiology and Molecular Biology of Plants 9, Volume 22,Issue 3, pp 399–405.
 7. Oanh T.P. Kim, Manh D. Le, Hoang X. Trinh, Hai V. Nong (2016) . In silico studies for the interaction of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) with different saponins from Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis). Biophysics and Physicobiology.13 : 173-180.
 8. Ian Holt, Nguyen Thuy Duong, Qiuping Zhang , Le Thanh Lam , Caroline A. Sewry, Kamel Mamchaoui, Catherine M. Shanahan and Glenn E. Morris (2016).Specific localization of nesprin-1-α2, the short isoform of nesprin-1 with a KASH domain, in developing, fetal and regenerating muscle, using a new monoclonal antibody. BMC Cell Biology 17:26. DOI 10.1186/s12860-016-0105-9.
 9. Dong-Cheol Kim, Tran Hong Quang, Chi-Su Yoon, Nguyen Thi Thanh Ngan, Seong-Il Lim, So-Young Lee , Youn-Chul Kim, Hyuncheol Oh (2016). Anti-neuroinflammatory activities of indole alkaloids from kanjang (Korean fermented soy source) in lipopolysaccharide-induced BV2 microglial cells. Food Chemistry 213:  69–75
 10. Phan Van Kiem, Le Canh Viet Cuong, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Tran Hong Quang, Nguyen Thi Thanh Ngan, Hyuncheol Oh, Youn Chul Kim (2016).New lignans from Antidesma hainanensis Inhibit NO production in BV2 Microglial Cells.Chemical and Pharmaceutical Bulletin Advance Publication by J-STAGE.DOI:10.1248/cpb.c16-00553
 11. Thu Hien Nguyen, Thi Thanh Ngan Nguyen, Bac Viet Le, Ngoc Minh Thanh, Thi Kim Lien Nguyen, Van Hai Nong, Huy Hoang Nguyen.(2016). Whole-exome sequencing identifies two novel missense mutations (p.L111P and p.R3048C) of RYR3 in a Vietnamese patient with autism spectrum disorders. Genes & Genomics.DOI:10.1007/s13258-016-0495-2
 12. Le Thi Nhi-Cong, Cung Thi Ngoc Mai, Nghiem Ngoc Minh, Hoang Phuong Ha, Do Thi Lien, Do Van Tuan, Dong Van Quyen, Michihiko Ike , Do Thi To Uyen (2016).Degradation of sec-hexylbenzene and its metabolites by a biofilm-forming yeast Trichosporon asahii B1 isolated from oilcontaminated.Journal of Environmental Science and Health, Part A 51(3):267.
 13. Ha Thi Thu, Nguyen Thi Kim Lien, Mai Thuy Linh, Thanh Hoa Le, Nguyen Thi Hoa, Pham Hong Thai, Kondreddy Eswar Reddy, Mi Sun Yoo, Young Ha Kim, Yun Sang Cho, Seung Won Kang, Dong Van Quyen. 2016. Prevalence of bee viruses among Apis cerana populations in Vietnam. Journal of Apicultural Research. 55(5): 379-385.

Tạp chí trong nước

 1. Nguyễn Thu Hiền, Nông Văn Hải, Nguyễn Huy Hoàng (2016).Giải trình tự gen thế hệ mới trong nghiên cứu di truyền bệnh tự kỷ.Tạp chí Công nghệ Sinh học 13(4):989-998
 2. Trần Bảo Trâm, Phạm Hương Sơn, Nguyễn Thị Hiền, Ngô Thị Hoa, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Huy Hoàng (2016).Phân lập và xác định một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn phân giải cellulose từ đất trồng sâm ngọc linh tại tỉnh Quảng Nam.Tạp chí công nghệ Sinh học 14(1):55-61
 3. Lê Bắc Việt, Hoàng Thị Lan, Lương Thị Lan Anh, Nguyễn Huy Hoàng (2016). Phát hiện đột biến trên gen KCNJ5 ở bệnh nhân mang khối u tuyến tổng hợp aldosterone ở vỏ thượng thận.Tạp chí công nghệ Sinh học 14(1):15-21
 4. Võ Thị Bích Thủy, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Thị Hoài Thu, Lưu Quỳnh Hương, Trần Thị Hoài Thu, Nghiêm Ngọc Minh (2016).Đánh giá một số gen kháng thuốc của chủng Salmonella đa kháng thuốc phân lập từ thịt tươi ở một số địa điểm tại Hà Nội.Tạp chí công nghệ Sinh học 13(3)
 5. Đinh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thái Sơn, Nghiêm Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Việt, Triệu Thị Nguyệt, Đoàn Trọng Tuyên(2016). Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng độc tố Staphylococcal Enterotoxin B (SEB) có nguồn gốc từ Staphylococcus aureus. Tạp chí công nghệ Sinh học 14(1)
 6. Lê Thị Thu Hiền, Hugo De Boer, Vincent Manzanilla, Hà Văn Huân, Nông Văn Hải (2016).Giải mã hệ gen ở thực vật và các loài thuộc chi Panax L. Tạp chí công nghệ Sinh học 14(1):1-13
 7. Nguyễn Hải Hà, Trần Thị Hải Yến, Vũ Phương Nhung, Ma Thị Huyền Thương, Nguyễn Đăng Tôn, Nông Văn Hải (2016).Phát hiện đột biến gen RET ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể tủy.Tạp chí công nghệ Sinh học 14(2)
 8. Vũ Phương Nhung, Lê Thúy Quỳnh, Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Hải Hà (2016).Xây dựng phương pháp sàng lọc đột biến gen RB1 thông qua mRNA.Tạp chí công nghệ Sinh học 14(2)
 9. Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Hải Hà, Phạm Nhật Khôi, Vũ Phương Nhung,Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Thùy Dương, Nông Văn Hải, Nguyễn Đăng Tôn (2016).Khảo sát sự đa dạng di truyền vùng HV2 hệ gen ty thể của một số nhóm người Việt .Tạp chí Sinh học 38(2): 243-249
 10. Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Hải Hà, Vũ Phương Nhung, Nông Văn Hải (2016).Công nghệ giải trình tự thế hệ mới: Tổng quan về các công nghệ và ứng dụng.Tạp chí công nghệ Sinh học 13(3)
 11. Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Huy Hoàng (2016).Tế bào tua trong điều trị ung thư và cơ chế sinh học phân tử.Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 10(11): 3
 12. Nguyễn Hải Hà, Vũ Phương Nhung, Lê Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Huy Bình,Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Đăng Tôn, Nông Văn Hải (2016) Đột biến gen RB1 ở bệnh nhân ung thư nguyên bào võng mạc tại Bệnh viện mắt trung ương.Tạp chí Sinh lý học 12(4)
 13. Lê Thị Nhi Công, Cung Thị Ngọc Mai, Vũ Thị Thanh, Đỗ Thị Tố Uyên, Nghiêm Ngọc Minh (2016).Nghiên cứu khả năng phân hủy các thành phần hydrocarbon có trong nước thải nhiễm dầu của màng sinh học từ vi sinh vật gắn trên giá thể xơ dừa.Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 5(6)
 14. Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Huy Hoàng, Lê Bắc Việt, Phan Thị Bích Thu, Nguyễn Huy Chung. 2016. Xác định nguồn gen kháng rầy nâu ở một số giống lụa bằng chỉ thị phân tử. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 14(2): 261-269.
 15. Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Huy Hoàng. 2016. Cơ sở di truyền của bệnh vảy nến. Tạp chí Công nghệ sinh học. 14(2): 197-207.
 16. Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Huy Hoàng. 2016. Hội chứng thận hư trẻ em: cơ sở di truyền trong nghiên cứu và điều trị. Tạp chí Công nghệ sinh học. 14(3): 303-404.