2017

Quốc tế

 1. Truong Van Do, Cuong Quang Truong, Hue Thi Thu Huynh (2017). Aristolochia neinhuisii (Aristolochiaceace), a new species from Vietnam. Ann. Bot. Fennici.Vo 54: 203.
 2. Hang Pham, Yie-Ri Yoo, Sun Hwa Park, Sang A. Back, Sung Won Kim, Isabel Bjørge, João Mano, Jun-Hyeog Jang (2017).J Biomed Mater Res Part A. Vol 105, iss. 8 : 2291
 3. Thang NV, Thu VK, Nhiem NX, Dung DT, Quang TH, Tai BH, Anh HLT, Yen PH, Ngan NTT, Hoang NH, Kiem PV (2017). Oleanane-type Saponins from Glochidion hirsutum and Their Cytotoxic Activities. Chem Biodivers, ISSN: 1612-1872
 4. Ngan NT, Quang TH, Kim KW, Kim HJ, Sohn JH, Kang DG, Lee HS, Kim YC, Oh H (2017). Anti-inflammatory effects of secondary metabolites isolated from the marine-derived fungal strain Penicillium sp. SF-5629. Arch Pharm Res, ISSN: 0253-6269. Vol 40(3): 328-337
 5.  Kiem PV, Dung DT, Trang DT, Quang TH, Ngan NTT, Ha TM, Anh HLT, Yen PH, Thao DT, Nhiem NX, Tai BH, Oh H, Kim YC, Minh CV (2017) Constituents from Ircinia echinata and their antiproliferative effect on six human cancer cell strains          Letters in Organic Chemistry, Vol (14): 248-253
 6. Thu Hien Nguyen, Thi Thanh Ngan Nguyen, Bac Viet Le, Ngoc Minh Thanh, Thi Kim Lien Nguyen, Van Hai Nong, Huy Hoang Nguyen (2017).Whole-exome sequencing identifies two novel missense mutations (p.L111P and p.R3048C) of RYR3 in a Vietnamese patient with autism spectrum disorders. Genes Genom, Vol 39 : 301-306
 7.  Nghiêm Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hoài Thu,Võ Thị Bích Thủy (2017) Antimicrobial resistance gene expression associated with multidrug resistant Salmonella spp. isolared from retail meat in Hanoi,Vietnam . International Microbiology ,1139-6709
 8. Nguyễn Đức Hiếu, Võ Thị Bích Thủy (2017). The complete mitochondrial genome sequence of the indigenous I pig (Sus scrofa) in Vietnam. Asian-Australasian Journal of Animal Science, Vol 30(7):930-937
 9. Thi Kim Lien Nguyen, Van Dem Pham, Thu Huong Nguyen, Trung Kien Pham, Thi Quynh Huong, Huy Hoang Nguyen (2017). Three novel mutations in the NPHS1 gene in Vietnamese patients with congenital nephrotic syndrome . Case Reports in Genetics.
 10. Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Đức Hiếu (2017) Phylogenomic analysis of mitochondrial DNA in the Huong pig: an indigenous pig of Vietnam. Global Journal of Animal Breeding and genetics, Vol  5 (4): 389-396
 11. Nguyễn Đức Hiếu, Võ Thị Bích Thủy (2017).  The complete Sequence of mitochondrial genome  of Muong Khuong pig (Sus scrofa) . International Journal of Research Studies in Bioscience , Vol 5 (7): 1-3

Tạp chí trong nước

 1. Thuy Linh Nguyen, Thi Hang Pham, Van Truong Do, Thi Thu Hue Huynh (2017). Evaluating the systematic position of Ehretia asperula & Moritzi based on ITS1, matK and trnL-trnF DNA sequences. Vietnam Jounal of Science, Technology and Engineering 59(4): 61-65.
 1. Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Huy Hoàng, Nông Văn Hải . Vai trò của thụ thể AhR (Aryl hydrocarbon receptor) đối với ung thư ở người có nồng độ dioxin cao . Tạp chí Công nghệ sinh học,15(1):1 -13
 2. Tạ Thị Thủy, Nguyễn Huy Hoàng .Transformation of glycosyltransferase dnrS and auxiliary dnrQ genes into the Streptomyces peucetius MH9.2 for the enhance of Doxorubicin production . Tạp chí Công nghệ sinh học, 15(1):115-159
 3. Nguyễn Thị Phương Mai, Nông Văn Hải, Nguyễn Huy Hoàng.  Bệnh thiếu hụt 11β-hydroxylase . Tạp chí Công nghệ sinh học, 15 (2): 197-209
 4. Lê Bắc Việt, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Huy Hoàng, Nông Văn Hải, Huỳnh Thị Thu Huệ.  Thiết kế vector biểu hiện mang gen mã hóa mannitol-1-phosphate dehydrogenase (mtld) từ chủng Escherichia coli JM109 để chuyển vào cây ngô. Tạp chí Sinh học , 39(1):  61
 5. Lê Thanh Hương, Nguyễn Nhật Linh, Bùi Mạnh Minh, Hà Hồng Hạnh, Huỳnh Thị Thu Huệ, Nông Văn Hải, Hà Văn Huân, Lê Thị Thu Hiền. Ứng dụng mã vạch DNA hỗ trợ định loại loài một số mẫu sâm thuộc chi Nhân sâm (Panax L.). Tạp chí Công nghệ sinh học, 15(1): 63
 6. Nghiêm Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hoài Thu.  Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng độc tố Staphylococcal Enterotoxin B (SEB) có nguồn gốc từ Staphylococcus aureus. Tạp chí Công nghệ sinh học, 4(1): 23-28
 7. Trần Minh Chí, Nghiêm Ngọc Minh.  Phân lập, làm giàu và nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải nhiễm mặn của chủng nấm men chịu mặn Candida sp. YH. Tạp chí Công nghệ sinh học, 15(1): 181-187
 8. Nghiêm Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hoài Thu.  Độc tố nhóm B của vi khuẩn tụ cầu vàng và các phương pháp phát hiện. Tạp chí Công nghệ sinh học, 15(2):211-221
 9. Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thanh Việt, Nguyễn Thị Nhã Quyên, Nghiêm Ngọc Minh, Võ Thị Bích Thủy .Đánh giá sự biểu hiện một số gen kháng thuốc của chủng vi khuẩn Salmonella Typhimurium phân lập từ thịt lợn tươi ở Hà Nội. Tạp chí Sinh học, 39(2): 210

Sách chuyên khảo

1.  Nghiêm Ngọc Minh. Khả năng phân hủy sinh học Hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) và phenol của vi sinh vật phân lập tại  Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ. ISBN:978-604-913-571-2