2018

Công bố quốc tế

 1. Nguyen Thuy Duong, Enrico Macholdt, Nguyen Dang Ton, Leonardo Arias, Roland Schröder, Nguyen Van Phong, Vo Thi Bich Thuy, Nguyen Hai Ha, Huynh Thi Thu Hue, Nguyen Thi Xuan, Kim Thi Phuong Oanh, Le Thi Thu Hien, Nguyen Huy Hoang, Brigitte Pakendorf, Mark Stoneking, Nong Van Hai. Complete human mtDNA genome sequences from Vietnam and the phylogeography of Mainland Southeast.   Scientific reports,  8
 2. Ha Hai Nguyen, Hoa Thi Thanh Nguyen, Nhung Phuong Vu, Quynh Thuy Le, Chau Minh Pham, Thuong Thi Huyen Ma, Hung Manh Do, Hang Le Bich Pham, Ton Dang Nguyen, Hien Thi Thu Le, Hai Van Nong. Mutational screening of germline RB1 gene in Vietnamese patients with retinoblastoma reveals three novel mutations. Molecular vision, vol. 24
 3. Nhung PV, Thuong THM, Ngoc TTB, Huynh HTT, Nguyen TD, Nguyen DT, Van Nong H, Nguyen HH. Polymorphic analysis of CYP2C9 gene in Vietnamese population. Molecular biology reports, 1-8
 4. Nguyen Dang Ton, H. Nakagawa, Ha Hai Nguyen, Nguyen Thuy Duong, Nhung Phuong Vu, Le Thi Thu Hien, Huynh Thi Thu Hue, Nguyen Huy Hoang, Jing Hao Wong, Kaoru Nakano, Kazuhiro Maejima, Aya Sasaki‐Oku, Tatsuhiko Tsunoda, Akihiro Fujimoto, Nong Van Hai. Whole genome sequencing and mutation rate analysis of trios with paternal dioxin exposure. Human mutation, 1-9
 5. Vo Truong N. Ngoc, Nguyen Thuy Duong, Dinh‐Toi Chu, Luong M. Hang, Do H. Viet, Nguyen M. Duc, Le Q. Anh ,Tong M. Son, Do Van Can. Clinical, radiographic, and genetic characteristics of hypohidrotic ectodermal dysplasia: A cross-sectional study. Clinical Genetic 94
 6. Manzanilla V, Kool A, Nguyen Nhat L, Nong Van H, Le Thi Thu H, de Boer H.J Phylogenomics and barcoding of Panax: toward the identification of ginseng species BMC Evolutionary Biology
 7. Hugo de Boer, Mark Newman, Axel Dalberg Poulsen, Jana Leong-Škorničková, Jane Droop, Tomáš Fér, Lê Thị Thu Hiền, Kristýna Hlavatá, Vichith Lamxay, James Richardson, Karin Steffen . Convergent morphology in Alpinieae (Zingiberaceae): Recircumscribing Amomum as a monophyletic genus. Taxon: 67
 8. Manh-Hung Do, Phuong Kim To, Young-Suk Cho, Se-Young Kwon, Eu Chang Hwang, Chan Choi, Sang-Hee Cho, Sang-Jin Lee, Silvio Hemmi and Chaeyong Jung Targeting CD46 Enhances Anti-Tumoral Activity of Adenovirus Type 5 for Bladder Cancer. Int J Mol Sci, 19 (1-15)
 9. Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Thi Kim Lien, Ngo Diem Ngoc, Nguyen Thi Phuong Mai, Nguyen Pham Anh Hoa, Le Thanh Hai, Phan Van Chi, Ta Thanh Van, Tran Van Khanh and Nguyen Huy Hoang Three novel mutations in the ATP7B gene of unrelated Vietnamese patients with Wilson disease. BMC Medical Genetics 19, 104
 10. Lien, N.T.K., Ngoc, N.T.H., Hien, N.T., Hoang, N.H. and Binh, N.T.H. Two novel mutations in the voltage-gated sodium channel associated with knockdown resistance (kdr) in the dengue vector Aedes aegypti in Vietnam. Journal of Vector Ecology 43, 184-189
 11. Tran Hong Quang, Pham Thanh Cong, Duong Thi Hai Yen, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Nguyen Thi Thanh Ngan, Dong Cheol Kim, Youn-Chul Kim, Hyuncheol Oh, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. Triterpenoid saponins and phenylpropanoid glycosides from the roots of Polygala japonica Houtt. with anti-inflammatory activity. Phytochemistry Letters 24, 60–66
 12. Huy Hoang Nguyen, Van Anh Pham, Giulia Barcia, Valérie Malan, Kim Lien Thi Nguyen, Diem Ngoc Ngo, Thu Hien Nguyen, Pierre Landrieu, Laurence Colleaux, Van Hai Nong, Lam Son Nguyen . Distal duplication of chromosome 16q22.1q23.1 in a Vietnamese patient with midface hypoplasia and intellectual disability. American Journal of Medical Genetics, 1552-4833
 13. Mai Thi Chi Tran, Ngoc Anh Thi Tran, Phuong Mai Nguyen, Chi Dung Vu, Minh Dien Tran, Diem Ngoc Ngo, Huy Hoang Nguyen, Ronda F. Greaves 11β-Hydroxylase deficiency detected by urine steroid metabolome profiling using gas chromatography-mass spectrometry. Clinical Mass Spectrometry: 7
 14. Quang TH, Kim DC, Kiem PV, Minh CV, Nhiem NX, Tai BT, Yen PH, Ngan NTT, Kim HJ, Oh H. Macrolide and phenolic metabolites from the marine-derived fungus Paraconiothyrium sp. VK-13 with anti-inflammatory activity.The Journal of Antibiotics 71, 826–830
 15. Tang Thi Chinh, Phung Duc Hieu, Bui Van Cuong, Nguyen Nhat Linh, Nguyen Ngoc Lan, Nguyen Sy Nguyen, Nguyen Quang Hung, Le Thi Thu Hien Sequencing batch reactor and bacterial community in aerobic granular sludge for wastewater treatment of noodle-manufacturing sector. Applied Sciences-Basel
 16. Le Thi Thu Hien, Nguyen Nhat Linh, Pham Le Bich Hang, Nguyen Phuong Mai, Ha Hong Hanh, Huynh Thi Thu Hue, Ha Van Huan. Developing DNA barcodes for species identification of Berberis and Dysosma genera in Vietnam. International Journal of Agriculture and Biology.
 17. Pham Thi Hoe, Nguyen Chi Mai, Le Quynh Lien, Ninh Khac Ban, Chau Van Minh, Nguyen Hoai Chau, Ngo Quoc Buu, Dao Trong Hien, Nguyen Tuong Van, Le Thi Thu Hien and Tran My Linh . Germination responses of soybean seeds to Fe, ZnO, Cu and Co nanoparticle treatments. International Journal of Agriculture and Biology
 18. Xuan, N.T. and Hai, N.V.Changes in expression of klotho affect physiological processes, diseases, and cancer. Iran J Basic Med Sci 21 (3-8)
 19. Tuan Anh Bui , Hieu Duc Nguyen and Thuy Thị Bich Vo.  Complete Mitochondrial Genome Sequence and Phylogenetic Status of Halang Pig (Sus scrofa). Asian Journal of Biology; 6 (1-8)
 20. Thuy Thi Bich Vo, Tuan Anh Bui , Hieu Duc Nguyen , Hanh Hong Ha  and Eui Bae Jeung. The Mitochondrial Genome and Phylogenetic Relationships of Muong Lay Black Pig (Sus scrofa) in Vietnam. Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences; 52 (1-7)  2018
 21. Oanh T. P. Kim, Phuong T. Nguyen, Eiichi Shoguchi, Kanako Hisata, Thuy T. B. Vo, Jun Inoue, Chuya Shinzato, Binh T. N. Le, Koki Nishitsuji, Miyuki Kanda, Vu H. Nguyen, Hai V. Nong and Noriyuki Satoh. A draft genome of the striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus, for comparative analysis of genes relevant to development and a resource for aquaculture improvement. BMC Genomics, 19:733

Tạp chí trong nước

 1. Huỳnh Thị Thu Huệ, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Hà. Công nghệ gen trong tạo cây ngô chịu hạn và triển vọng mới. Tạp chí công nghệ Sinh học
 2. Nguyễn Thy Ngọc, Nguyễn Bảo Trang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Thùy Dương . Đa hình vùng D-LOOP hệ gen ty thể của các dân tộc kinh và mảng vùng trong nhóm ngữ hệ Nam Á. Tạp chí công nghệ Sinh học
 3. Lê Thị Thu Hiền, Lê Thị Thu Hà, Phạm Lê Bích Hằng, Nguyễn Hải Hà. Hiện trạng ứng dụng công nghệ gen ở các nước châu Âu (anh, Pháp, Đức) trong trong lĩnh vực Y Dược và Nông nghiệp Tạp chí công nghệ Sinh học
 4. Phạm Lê Bích Hằng, Nguyễn Hải Hà, Lê Thị Thu Hiền Hiện trạng Công nghệ gen ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực Y dược và Nông nghiệp. Tạp chí công nghệ Sinh học
 5. Nguyễn Thị Minh Thanh, Nguyễn Quyết Tâm, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Đăng Tôn, Ma Thị Huyền Thương, Kim Thị Phương Oanh, Nông Văn Hải, Nguyễn Thị Hoa, Hà Thị Thu, Vũ Thị Hiền, Nguyễn Đình Duy, Trần Xuân Thạch, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hữu Ninh, Đồng Văn Quyền, Đinh Duy Kháng. Ứng dụng kỹ thuật xác định kiểu gen bằng giải trình tự (GBS) để sàng lọc các đa hình nucleotide đơn (SNPs) liên quan đến tính trạng tăng trưởng ở tôm sú (Penaeus monodon). Tạp chí công nghệ Sinh học
 6. Nguyễn Thị Thanh Ngân, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tụng, Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đăng Tôn, Nông Văn Hải . Xác định đột biến Q2933P trên gen FAT1 ở bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ trong một gia đình có nạn nhân chất độc Dioxin ở Việt Nam. Tạp chí công nghệ Sinh học
 7. Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Hương Bình. Xác định đột biến kháng ngã gục (knock down resistance-kdr) trên gen VGSC ở muỗi Aedes albopictus thu thập ở Hà Nội và Hải Phòng. Tạp chí Công nghệ sinh học
 8. Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Văn Đếm, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Phạm Thùy Dương, Nguyễn Huy Hoàng. Xác định đột biến trên gen NPHS1 ở bệnh nhân mắc hội chứng thận hư bẩm sinh. Tạp chí Công nghệ sinh học
 9. Trần Hồng Quang, Phạm Thành Công, Dương Thị Hải Yến, Nguyễn Xuân Nhiệm, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Phan Văn Kiệm. Một số hợp chất triterpenoid saponin và xanthone glucoside từ cây viễn chí nhật (Polygala japonica Houtt.) Tạp chí Hóa học
 10. Tran Hong Quang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Duong Thi Dung, Nguyen Thi Thanh Ngan, Hoang Le Tuan Anh, Chau Van Minh, Phan Van Kiem . Secondary metabolites from the marine-derived fungus Paraconiothyrium sp. VK-13. Tạp chí Hóa học
 11. Nghiêm Ngọc Minh. Phát hiện các đột biến trên gen katG liên quan đến tính kháng thuốc isoniazid của một số vi khuẩn lao thu thập ở miền Trung và miền Nam Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học
 12. Võ Thị Bích Thủy . Khảo sát mức độ biểu hiện gen độc của một số chủng Salmonella phân lập từ các mẫu thịt tại Hà Nội. Tạp chí Sinh học
 13. Võ Thị Bích Thủy. Nghiên cứu đặc điểm kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu thịt lợn, thịt bò và thịt gà tại các chợ bán lẻ tại Hà Nội . Tạp chí Công nghệ Sinh học
 14. Huỳnh Thị Thu Huệ, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Hà. Công nghệ gen trong tạo cây ngô chịu hạn và những triển vọng mới. Tạp chí Công nghệ Sinh học.
 15. Dương Tấn Nhựt, Dương Bảo Trinh, Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phúc Huy, Vũ Thị Hiền, Vũ Quốc Luận, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Hoài Châu . Khảo sát nano bạc làm chất khử trùng mẫu mới trong nhân giống vô tính cây African violet (Saintpaulia ionantha H. Wendl.) Tạp chí Công nghệ Sinh học
 16. Nguyễn Thị Xuân, Đỗ Thị Trang, Lê Thị Thu Hiền. Đánh giá mức độ an toàn hạt ngô được xử lý hạt bằng Nano đồng trước nảy mầm trên gà thử nghiệm. Tạp chí Công nghệ Sinh học.
 17. Bui Manh Minh, Vu Anh Tuan, Vu Phuong Nhung, Pham Quang Cu, Nguyen Dang Ton, Huynh Thi Thu Hue (2018). DNA barcoding, an approach for molecular identification of Huyen Sam (Scrophularia L.) samples collected at Northern Vietnam. Vietnam Jounal of Science, Technology and Engineering 60(2): 56-64
 18. Lưu Hàn Ly, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Xuân Thắng, Huỳnh Thị Thu Huệ (2018) Nghiên cứu chuyển gen Mannitol 1-phosphate dehydrogenase (mtld) vào cây ngô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 60(9): 59-64 (in Vietnamese with English summary).
 19. Hoàng Thị Thu Yến, Dương Trung Thành, Phạm Thị Hằng, Dương Trung Dũng, Huỳnh Thị Thu Huệ (2018). Phân lập và mô tả trình tự các gen mã hóa leucoanthocyanidin reductase và anthocyanidin reductase từ chè Trung Du xanh Thái Nguyên (Camellia sinensis). Tạp chí Công nghệ Sinh học 16 (3): 473-480. (in Vietnamese with English summary).
 20. Nguyễn Duy Phương, Phạm Thu Hằng, Cao Lệ Quyên, Bùi Thị Thu Hương, Huỳnh Thị Thu Huệ, Phạm Xuân Hội  (2018). Nghiên cứu chuyển gen OSNAC45 liên quan tới tính chịu hạn vào cây ngô Zea mays. Tạp chí Công nghệ Sinh học 16 (3): 465-472. (in Vietnamese with English summary).