Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tư vấn, đào tạo nhân lực khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ DNA ứng dụng, phân loại học phân tử, mã vạch phân tử góp phần bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen có giá trị. Cụ thể:

 • Nghiên cứu giải mã, phân tích và so sánh hệ gen các sinh vật nhằm tìm hiểu tính đa dạng sinh học, hệ thống tiến hóa phân tử, cấu trúc và chức năng của gen;
 • Phát triển và thử nghiệm các kỹ thuật giám định gen và mã vạch DNA cho phép định loại phân tử các sinh vật và kiểm soát các nguyên liệu thô có nguồn gốc từ tự nhiên phục vụ thương mại hóa, công tác bảo tồn, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen theo Công ước Đa dạng Sinh học;
 • Nghiên cứu cơ chế phân tử và tính ổn định hệ gen của tế bào và sinh vật chuyển gen.

 

CÁC THÀNH VIÊN


PGS.TS.NCVCC. Lê Thị Thu Hiền
Trưởng phòng

Email: hienlethu@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

Từ tháng 9/2012, tại Viện Nghiên cứu hệ gen, TS. Lê T.T. Hiền là nghiên cứu viên chính và trưởng phòng Đa dạng hệ gen. Từ năm 1995-2012, chị Hiền là nghiên cứu viên của Viện Công nghệ sinh học (IBT), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chị nhận bằng TS tại IBT năm 2003 và đảm nhận nhiệm vụ phó trưởng phòng Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng từ 2006-2012. Năm 2000-2001, chị Hiền có tham dự khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại trường Đại học Cornell, Hoa Kỳ. Năm 2008-2009, chị Hiền cũng thực hiện khóa thực tập nghiên cứu sau tiến sỹ tại PIPRA, Đại học California, Davis, Hoa Kỳ. Quá trình học tập và công tác đã giúp chị thu nhận được các kiến thức về công nghệ sinh học, an toàn sinh học, quản lý sở hữu trí tuệ ở các viện nghiên cứu/ trường đại học. Chị Hiền đã và đang tham gia tích cực vào các hoạt động liên quan đến những lĩnh vực này ở các viện nghiên cứu và trường đại học của Việt Nam. Chị Hiền là giảng viên kiêm nhiệm của Trường Đại học Công nghệ. Chị cũng tham gia giảng dạy tại Cơ sở đào tạo sau đại học, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật.

 

 


TS.NCVC. Huỳnh Thị Thu Huệ
Phó Trưởng phòng

Email: hthue@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 1994-1998: Sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sinh học, chuyên ngành Hóa sinh học
 • 1999-8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.2001-2003: Học viên cao học, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp đào tạo với Đại học Thái Nguyên, chuyên ngành Hóa sinh học
 • 2007-2012: Nghiên cứu sinh, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chuyên ngành Hóa sinh học
 • 9/2008-11/2008: Thực tập sinh khoa học, Viện Di truyền thực vật và Nghiên cứu cây trồng, tại Gatersleben, CHLB Đức
 • 9/2013 – 2/2014: Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Viện Thực vật thuộc Trường Đại học Kỹ thuật tổng hợp Dresden, CHLB Đức
 • 9/2012 – nay: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Đa dạng sinh học hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 


TS. Vũ Tuấn Nam
Nghiên cứu viên

Email: vtnam@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2010: Cử nhân Công nghệ sinh học. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2014: Thạc sỹ Sinh học. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2019. Tiến sỹ Di truyền học, Sinh học phân tử thực vật. Đại học Tsukuba, Nhật Bản
 • 2019 –nay: Nghiên cứu viên, Phòng Đa dạng sinh học hệ gen, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 


ThS.NCS. Bùi Mạnh Minh
Nghiên cứu viên
Email: minhbm@@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 6/2012, tốt nghiệp chuyên ngành Hóa sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 8/2012, công tác tại Phòng Công nghệ ADN ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • 9/2012 đến nay, công tác tại Phòng Đa dạng sinh học hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

 

 

 


ThS.NCS. Nguyễn Thùy Linh
Nghiên cứu viên
Email: linhnt@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 06/2015 : Tốt nghiệp chuyên ngành Di truyền học, Khoa Sinh học, Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 08/2015 – nay : Nghiên cứu viên, Phòng Đa dạng Sinh học Hệ gen, Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 


ThS. NCS. Phạm Lê Bích Hằng
Nghiên cứu viên

Email: plbhang@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2007-2011: Sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, Khoa Sinh học, Ngành Công nghệ sinh học
 • 2012-2013: Nghiên cứu viên, phòng Công nghệ sinh học Y dược, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM
 • 2013-2014: Học viên Hàn ngữ, Trường Đại học Jeonju, Hàn Quốc
 • 2014-2016: Học viên cao học, Trường Đại học Inha, Hàn Quốc, Khoa Y, chuyên ngành Hóa sinh học
 • 02/2017-nay: Nghiên cứu viên, phòng Đa dạng sinh học hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 


ThS. Lưu Hàn Ly
Nghiên cứu viên

Email: luuhanly@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2010-2014: Cử nhân Chuyên ngành Công nghệ Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • 2014-2016: Thạc sỹ, Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • 10/2016-nay: Nghiên cứu viên, Phòng Đa dạng sinh học hệ gen, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 


CN. Vũ Thị Trinh
Nghiên cứu viên

Email: vttrinh@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2016-2020: Cử nhân chuyên ngành Sinh lý học và Sinh học người, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 8/2020 – nay: Nghiên cứu viên, phòng Đa dạng sinh học hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 

CÁC THÀNH VIÊN CŨ

 


CN. Đào Quang Hà
Nghiên cứu viên

Email: dqha@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2015-2019: Cử nhân chuyên ngành Công nghệ sinh học – Nông – Y – Dược, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
 • 8/2020 – nay: Nghiên cứu viên, phòng Đa dạng sinh học hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 


ThS. Nguyễn Nhật Linh
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2011-2015: Cử nhân chuyên ngành Sinh Y, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2015-2018: Thạc sĩ chuyên ngành Sinh học Thực nghiệm, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 8/2015 – đến nay: Nghiên cứu viên, Phòng Đa dạng Sinh học Hệ gen, Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 


ThS. Phạm Thị Hằng
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 6/2014: Tốt nghiệp chuyên ngành Sư Phạm Sinh học trường Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 • 9/2014 – đến nay: Nghiên cứu viên, Phòng Đa dạng sinh học hệ gen, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 


TS. Hà Hồng Hạnh
Nghiên cứu viên

Email: hahonghanh@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2003-2007: Sinh viên, Viện Đại học Mở Hà Nội, ngành Công nghệ sinh học
 • 9/2007-8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).
 • 2008-2010: Học viên cao học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Công nghệ sinh học.
 • 04/2016: Tiến sỹ chuyên ngành Di truyền học, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/2012: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, VA

 

 

ThS. Lê Thị Thu Hà
Nghiên cứu viên

 


ThS. Lê Thanh Hương
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2008-2011: Sinh viên hệ cử nhân tài năng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sinh học, chuyên ngành Vi sinh vật học.
 • 2011-8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, VAST.
 • 2011-2013: Học viên cao học, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
 • 9/2012 – 2/2015: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, VAST.
 • 2/2015: Chuyển sang USTH và đi nghiên cứu sinh tại Pháp.