Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội - Điện thoại: 04.37918010 - Email: info@igr.ac.vn
Họ và tên: (*)
Địa chỉ
Điện thoại:
Email: (*)
Nội dung: (*)
Mã bảo vệ (*)
 

Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết