Các hướng nghiên cứu chính

 Các hướng nghiên cứu chính hiện nay

Phát triển các nghiên cứu về hệ gen học người, giải mã, phân tích hệ gen người Việt Nam và các vấn đề liên quan đạt trình độ quốc tế.

Nghiên cứu giải mã hoàn chỉnh và phân tích hệ gen người Việt Nam làm “trình tự chuẩn”; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các lĩnh vực omics và tin sinh học trên hệ gen người.

Nghiên cứu các vấn đề cơ bản và ứng dụng về hệ gen các các dân tộc Việt Nam; nghiên cứu nhân chủng học tiến hoá và phát sinh chủng loại phân tử ở người Việt Nam.

Nghiên cứu sự thay đổi trong hệ gen của các bệnh nhân mắc di truyền, ung thư, truyền nhiễm, bị ảnh hưởng các tác nhân môi trường…Phát triển các công cụ, kỹ thuật ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị.

Xây dựng, quản lý và khai thác các cơ sở dữ liệu hệ gen; phát triển các nghiên cứu tin sinh học.

Nghiên cứu hệ gen học so sánh và ứng dụng trên người và các sinh vật khác; phát triển các kỹ thuật giám định gen và mã vạch DNA; nghiên cứu tính ổn định hệ gen của các tế bào và sinh vật chuyển gen.

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết