Phân tích di truyền cộng đồng dân cư ở khu vực vùng sâu vùng xa có thể hỗ trợ phòng và trị bệnh ung thư vú

09/07/2014 | 13:17

 Luis Carvajal-Carmona, PhD
 
Phó Giáo sư
Khoa Y sinh phân tử và Hóa sinh
Trung tâm nghiên cứu Genome, Trường Đại học California, Davis, Hoa Kỳ
Công bố online: 18 tháng 2 năm 2014

Thạc sỹ Vũ Phương Nhung đi trao đổi Khoa học tại Hàn Quốc

23/09/2013 | 16:47

Từ ngày 29/5/2013 đến ngày 28/8/2013, Thạc sỹ Vũ Phương Nhung đã có thời gian làm việc tại Khoa Dược Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc

TS. Huỳnh Thị Thu Huệ đi nghiên cứu sau tiến sỹ tại CHLB Đức

17/09/2013 | 14:06

Từ 2/9/2013, TS. Huỳnh Thị Thu Huệ, cán bộ nghiên cứu Phòng Đa dạng sinh học hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, bắt đầu  chương trình nghiên cứu sau tiến sỹ kéo dài 6 tháng  tại Viện Thực vật học, Đại học Công nghệ Dresden (TU Dresden), CHLB Đức.

cong-trinh-cong-bo-quoc-te-dau-tien-mang-ten-vien-nghien-cuu-he-gen-vien-han-lam-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam

Công trình công bố quốc tế đầu tiên mang tên Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

28/11/2012 | 16:14

Tăng sản thượng thận bẩm sinh (CAH) là bệnh di truyền tính trạng lặn gây ra sự rối loạn chuyển hóa steroid hormone. Bên cạnh nguyên nhân chính gây bệnh là đột biến trên gen CYP21, sự suy giảm hoạt tính 11β-hydroxylase do đột biến trên gen CYP11B1 là nguyên nhân chủ yếu thứ hai.

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết