CN. Nguyễn Văn Tụng đi công tác tại Nhật Bản

03/01/2018 | 11:17

 

 Từ ngày 13 - 27/11/2017, CN.Nguyễn Văn Tụng, cán bộ nghiên cứu phòng Hệ gen học chức năng được cử đi công tác tại Viện Nghiên cứu Công nghệ và Khoa học Sinh học Nagahama – Nhật bản với mục đích học tập phương pháp lắp ráp, phân tích dữ liệu transcriptome

Thông báo Seminar khoa học về Barcoding và Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen

09/03/2018 17:10
 
Hình ảnh
Liên kết