Đại hội công chức, viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen

01/03/2016 | 16:05

Ngày 29/2/2016 vừa qua, Viện Nghiên cứu hệ gen đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức tại hội trường A1 Viện HLKHCNVN.
Tham gia Hội nghị có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: GS.TS Trương Nam Hải-Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KHCN cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Viện.
Hội nghị đã bầu ra Chủ tich đoàn và Tổ thư ký để điều hành phiên họp.
Chủ tịch đoàn:
                           PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng   (Viện trưởng)
                           TS. Huỳnh Thị Thu Huệ  (Chủ tịch Công đoàn Viện)
Tổ thư ký:          
                           TS. Nguyễn Thị Kim Liên
                           TS. Hà Hồng Hạnh
Hội nghị đã được nghe các báo cáo về hoạt động chung của Viện, hoạt động Công đoàn và Thanh tra nhân dân, đồng thời được lắng nghe những ý kiến góp ý, trao đổi của cán bộ công chức, viên chức trong Viện. Kết thúc cuộc họp, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị và phát động thi đua trong toàn Viện. 
 


PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng báo cáo tổng kết năm 2015

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết