Giáo sư YURA Kei, Giảng viên Trường Đại học Ochanomizu, kiêm Giám đốc Trung tâm Tin sinh học, Trường Đại học Ochanomizu (Tokyo, Nhật Bản) sẽ thăm Viện Nghiên cứu hệ gen, VAST lần thứ hai

13/03/2014 | 17:40

 

Trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác khoa học đã ký kết giữa Viện Nghiên cứu hệ gen (IGR), thuộc  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Trường  Đại học Ochanomizu, Nhật Bản,  GS. YURA Kei sẽ thăm Viện lần thứ hai từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3, 2014. 
GS. YURA Kei sẽ thuyết trình về:  “Dự đoán kiểu hình của đột biến gen thông qua cấu trúc của protein: nghiên cứu trên gen MSH6” (Estimating Phenotypic Effects of Variations in Genes through Protein Structures - Study on MSH6 Gene -)
Thời  gian seminar: Bắt đầu từ 9:00, sáng Thứ sáu,  Ngày 14 tháng 3 năm 2014
Địa điểm: Phòng hội trường, tầng 6, nhà B1, Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết