GS. Mark STONEKING và TS. Brigitte PAKENDORF, Viện Max Planck về Nhân chủng học Tiến hóa, (MPI-EVA, Leipzig, CHLB Đức) thăm Viện Nghiên cứu hệ gen, VAST

12/02/2014 | 13:50

Thực hiện Thỏa thuận Hợp tác khoa học đã ký kết giữa Viện Nghiên cứu hệ gen (IGR), thuộc  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Max Planck về Nhân chủng học Tiến hóa (MPI-EVA, CHLB Đức),  GS. Mark STONEKING và TS. Brigitte PAKENDORF thăm Viện từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 2, 2014. 
GS. Mark Stoneking thuyết trình về:  “Các hệ gen người cổ đại:  Những hiểu biết sâu về sự tiến hóa người và di cư” (Archaic human genomes: insights into human evolution and migrations)”.
Thời gian Seminar: 9h00 sáng Thứ hai, 17 tháng 2 năm 2014
Địa điểm: Phòng họp A1, nhà A1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết