GS. TSKH Udo Conrad – Viện Di truyền thực vật và Nghiên cứu cây trồng IPK, Gatersleben (CHLB Đức) thăm Viện Nghiên cứu hệ gen

07/05/2015 | 10:56

Vừa qua, trong thời gian sang giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), GS. TSKH Udo Conrad –Trưởng Nhóm nghiên cứu Kháng thể thực vật, Viện Di truyền thực vật và Nghiên cứu cây trồng IPK, Gatersleben (CHLB Đức) đã đến thăm Viện Nghiên cứu hệ gen. GS. TSKH Udo Conrad là một chuyên gia rất nổi tiếng về kháng thể thực vật, tác giả của nhiều protein, kháng thể đơn dòng, đơn chuỗi tái tổ hợp có giá trị sử dụng cao trong nghiên cứu khoa học, trong y dược và công nghiệp. Là một người bạn lâu năm của PGS. Nông Văn Hải, GS. TSKH Udo Conrad đã và đang giúp đỡ đào tạo nhiều cán bộ khoa học có trình độ cao cho Việt Nam.
Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết