Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó tổng biên tập Tạp chí Công nghệ Sinh học của PGS. TS. Nông Văn Hải và TS. Lê Thị Thu Hiền

06/06/2016 | 14:21


 Ngày 17/03/2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định số 358/QĐ-VHL bổ nhiệm PGS.TS. Nông Văn Hải giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2016-2020.
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng ký Quyết định số 359/QĐ-VHL ngày 17/3/2016 bổ nhiệm TS. Lê Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó tổng biên tập Tạp chí Công nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2016-2020.
Xem thông tin
http://vjs.ac.vn/index.php/vjbt

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết