PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng được mời làm thành viên Ban Biên tập của tạp chí Biochemical Genetics

06/06/2016 | 15:18

 

 

Vừa qua, PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng đã được mời làm thành viên Ban Biên tập của tạp chí Biochemical Genetics

Đây là một tạp chí thuộc danh mục ISI, dành cho các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực hóa sinh di truyền ở đối tượng động vật , thực vật và người

Xem thông tin:
http://www.springer.com/biomed/human+genetics/journal/10528?detailsPage=editorialBoard

Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết