PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng được mời làm thành viên Ban Biên tập của tạp chí Biochemical Genetics

06/06/2016 | 15:18

 

 

Vừa qua, PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng đã được mời làm thành viên Ban Biên tập của tạp chí Biochemical Genetics

Đây là một tạp chí thuộc danh mục ISI, dành cho các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực hóa sinh di truyền ở đối tượng động vật , thực vật và người

Xem thông tin:
http://www.springer.com/biomed/human+genetics/journal/10528?detailsPage=editorialBoard

Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết