PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng đi công tác tại ĐH Saarland, CHLB Đức

04/01/2017 | 16:19

 Từ ngày 01/11/2016 đến ngày 29/11/2016, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hệ gen đã có chuyến công tác tại ĐHTH Saarland, CHLB Đức với  mục đích trao đổi nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ đề tài Nafosted:  "Nghiên cứu di truyền phân tử trên bệnh nhân rối loạn quá trình tổng hợp aldosterone" .

Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết