Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học

02/04/2015 | 09:02

Ngày 18/03/2015, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định số 53/QĐ-HVKHCN bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS. Nông Văn Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học kể từ ngày 18/03/2015
 


Ảnh Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ cùng Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết