Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học

02/04/2015 | 09:02

Ngày 18/03/2015, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định số 53/QĐ-HVKHCN bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS. Nông Văn Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học kể từ ngày 18/03/2015
 


Ảnh Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ cùng Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học

Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết