Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu hệ gen nhiệm kỳ 2015 -2017

17/06/2015 | 19:08

Ngày 17/03/2015, Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu hệ gen đã họp tổng kết nhiệm kỳ 2012-2015 và bầu Hội đồng nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Hội đồng quyết định tăng số lượng thành viên từ 9 lên 11 người. Hội đồng nhất trí tiếp tục mời GS. TS. Phan Văn Chi (Viện Công nghệ sinh học) và GS. TS. Tạ Thành Văn (Trường Đại học Y Hà Nội) tham gia Hội đồng.
Một số hình ảnh phiên họp:
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định số 453/QĐ-VHL, ngày 06/4/2015 về việc thành lập Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu hệ gen nhiệm kỳ 2015 – 2017 và Quyết định số 664/QĐ-VHL ngày 11/05/2015, bổ nhiệm Ban thường trực Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu hệ gen  nhiệm kỳ 2015-2017 (danh sách kèm theo)
 
Danh sách thành viên Hội đồng
STT Họ và tên Đơn vị
1 GS. TS. Phan Văn Chi Viện Công nghệ sinh học (thành viên mời)
2 GS. TS. Tạ Thành Văn Trường ĐH Y Hà Nội (thành viên mời)
3 PGS. TS. Nông Văn Hải Viện Nghiên cứu hệ gen
4 PGS. TS. Nghiêm Ngọc Minh Viện Nghiên cứu hệ gen
5 TS. Nguyễn Thùy Dương Viện Nghiên cứu hệ gen
6 TS. Nguyễn Hải Hà Viện Nghiên cứu hệ gen
7 TS. Lê Thị Thu Hiền Viện Nghiên cứu hệ gen
8 TS. Nguyễn Huy Hoàng Viện Nghiên cứu hệ gen
9 TS. Kim Thị Phương Oanh Viện Nghiên cứu hệ gen
10 TS. Nguyễn Thị Xuân Viện Nghiên cứu hệ gen
11 TS. Nguyễn Đăng Tôn Viện Nghiên cứu hệ gen
 
Thường trực Hội đồng :
STT Họ và tên Chức danh Hội đồng
1 TS. Nguyễn Huy Hoàng Chủ tịch Hội đồng
2 PGS.TS. Nông Văn Hải Phó Chủ tịch Hội đồng
3 TS. Nguyễn Đăng Tôn Thư ký Hội đồng
 

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết