Seminar khoa học : 'Computational Methods for Prediction of disease-associated cellular components' và “Mechanism by which Ptf1a coordinates transcriptions of its targets to prevent acinar to ductal metaplasia”

31/03/2016 | 16:47

Viện Nghiên cứu hệ gen trân trọng thông báo buổi seminar khoa học do PGS. Lê Đức Hậu, Trung tâm công nghệ thông tin, Đại học Thủy lợi và TS. Hoàng Quốc Chính, Khoa Dược lý, Viện Dược liệu trình bày 
Nội dung
"Computational Methods for Prediction of disease-associated cellular components" 
và “Mechanism by which Ptf1a coordinates transcriptions of its targets to prevent acinar to ductal metaplasia” 
Thời gian: bắt đầu từ 9:00 am, ngày thứ 6, 1.4.2016
Địa điểm: Phòng 203, A17, 18-Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết