Seminar khoa học: 'Predator-prey interaction in ciliates'

08/12/2016 | 15:33


Viện Nghiên cứu hệ gen trân trọng thông báo buổi seminar khoa học do Giáo sư Terue Harumoto- Khoa Khoa học tự nhiên, Trường  Đại học Nữ sinh Nara, Nhật Bản trình bày

Thời  gian: Bắt đầu từ 14:00 ngày 12 tháng 12 năm 2016
Địa điểm: Phòng họp tầng 8, toà nhà trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung trình bày:  Predator-prey interaction in ciliates (Tương tác " động vật ăn thịt-con mồi " ở trùng tiêm mao )

Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết