Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 | 17:06

 

 Viện Nghiên cứu hệ gen cần tuyển 01 lái xe

Yêu cầu:
    - Có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu của lái xe
    - Có văn bằng/ chứng chỉ phù hợp

Chế độ: được hưởng chế độ theo Nghị định 68 (Hợp đồng 68) của Chính phủ.

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết