Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

19/01/2017 | 14:09

 Viện Nghiên cứu hệ gen và Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  tuyển sinh học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ sinh học đợt 1 năm 2017. Xem chi tiết tại:
http://www.gust.edu.vn/index.php/tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh/329-thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-thac-si-dot-1-nam-2017

Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết