Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

09/01/2018 | 11:23


Viện Nghiên cứu hệ gen và Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  tuyển sinh học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ sinh học đợt 1 năm 2018. Chi tiết xin xem tại:
http://gust.edu.vn/vn/trinh-do-thac-sy/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2018/58752
http://gust.edu.vn/vn/trinh-do-tien-sy/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-dot-1-nam-2018/58758

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết