Thông báo tuyển viên chức

12/10/2017 | 15:27

 

 Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có nhu cầu tuyển viên chức , cụ thể xin theo dõi tại đây

Thông báo Seminar khoa học về Barcoding và Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen

09/03/2018 17:10
 
Hình ảnh
Liên kết